Data visualisatie met P5js

//Course content is based on the books and teachings of Daniel Shiffman and Lauren Mcarthy. All image rights belong to Daniel Shiffman, unless stated otherwise.

P5js is de javascript variant van Processing. Processing is een java-gebaseerde programmeertaal, die aan het MIT is ontwikkeld door Casey Reas en Ben Fry in 2001. Processing is ontstaan uit de frustratie over hoe moeilijk het was om creatieve, interactieve zaken te maken met software.

Processing en zijn varianten worden binnen MAMDT gehanteerd om interactieve producten van vroeg prototype tot complex eindproduct vorm te geven. We kiezen ervoor om met P5js te beginnen in jaar 1 van CMD omdat deze variant het best aansluit op de reeds opgedane web kennis. Later zal voor de het generative art project ook de Java variant van Processing aan bod komen.

Lauren McCarthy, de bedenker van P5js, beschrijft de programmeertaal alsvolgt:

p5.js is for writing software to make images, animations, and interactions. The idea is to write a single line of code, and have a circle show up on the screen. Add a few more lines of code, and the circle follows the mouse. Another line of code, and the circle changes color when the mouse is pressed. We call this sketching with code. You write one line, then add another, then another, and so on. The result is a program created one piece at a time.

Start