Condities

Er is een duidelijk probleem met het programma uit het vorig hoofdstuk. We zijn er in geslaagd om ons monstertje autonoom te laten bewegen, maar we verliezen het snel uit het oog.

Er moet iets gebeuren wanneer  het monstertje de rand bereikt. Dat iets is een conditie. Door een conditie toe te voegen, kunnen we testen of aan een bepaalde conditie is voldaan, en daar vervolgens op reageren.

Conditie gebruiken >