Boolean

Een Boolean is een speciaal type variabele. Dit type variabele kan maar één van 2 soorten informatie bevatten: aan of uit. Hij werkt zoals een schakelaar die je aan of uit kan zetten. Dit type variabele wordt dan ook vaak gebruikt om iets voor korte of langere tijd te activeren of weer uit te zetten.

Een voorbeeld van een boolean die je voor korte tijd aan en uit zet is de mouseIsPressed variabele. Vanaf het moment dat je 1 van de knoppen van je muis indrukt, wordt deze variabele automatisch true. Laat je weer los, wordt deze weer false.


Een boolean kan echter ook worden gebruik om voor langere tijd een status van iets bij te houden. In volgend voorbeeld maken zelf een boolean aan, die van status veranderd (van true naar false of omgekeerd) vanaf het moment dat we de een knop op de muis indrukken. Wanneer we loslaten blijft deze status bewaard. Enkel als we opnieuw klikken veranderd de status weer. In javascript kunnen we “true” of “false” niet opslaan als waarden voor een boolean. Dit kan in sommige andere talen wel. Daarom gebruiken we 1 en 0 of 1 en -1.


Aangezien onze mouseIsPressed functie in de draw loop staat, checkt deze 60 keer per seconde of we hebben geklikt. Daarom schiet de boolean steeds van de ene status naar de andere. We kunnen dit oplossen door de mousePressed() functie te gebruiken. Deze staat buiten de draw loop en wordt slechts 1 keer aangeroepen als er geklikt wordt:


Oefeningen condities >