For loop

Een for loop is eigenlijk een shortcode voor een while loop waar eenzelfde increment voorkomt. Start, Stap, Stop en Test gebeuren hier in 1 regel (= efficiënt!). Ook hoef je start niet te resetten. De variabele wordt in de loop gemaakt en gevuld met je startwaarde (var i = 0).

Een voorbeeld: een loop die start bij 0, en met stappen van 1 tot 9 telt:

met een while loop:

var x = 0;

while(x<9){
 x = x+1;
}
x = 0;

met een for loop:

 for(var i = 0; i<9; i = i+1){...}

Er zitten in beiden dezelfde componenten. De anatomie van een for loop ziet er zo uit:
screen-shot-2016-10-13-at-15-36-15

Loops & lokale en globale variabelen

Een belangrijke reminder omtrent lokale en globale variabelen. In deze figuur wordt weergegeven wanneer een variabele wordt aangemaakt, of deze globaal of lokaal is , en wanneer deze dus ook komt te vervallen.

var x = 50; // Globale variabele en dus te gebruiken over het hele programma.
      // Wordt nooit gewist.

function setup(){
 createCanvas(200,500);
}

function draw(){
 var test = 10.5; // Lokale variabele en dus enkel te gebruiken binnen de draw.
          // Komt te vervallen na de } van de draw loop.

 for(var i=0;i<500;i=i+50){ // Lokale variabele en dus enkel te gebruiken binnen de for loop.
               // Komt te vervallen na de } van de for loop.
  rect(x, i, 50, 50); 

 }

}

 

Oefeningen loops >