genArt Machine

MMT3 genArt Machine from Tom Luyten on Vimeo.

“Generative art refers to any art practice where the artist uses a system, such as a set of natural language rules, a computer program,  a machine, or other procedural invention,

which is set into motion with some degree of autonomy contributing to or resulting in a completed work of art.”

Philip Galanter

 

In dit blok leren we de “ins and outs” van het produceren van generatieve kunst.

Alhoewel genart niet per sé met code hoeft gemaakt te worden, ligt er wel altijd een systeem aan de basis. Dat systeem kan natuurlijk voorkomen bv. geluidsgolven, zwaartekracht,… of kan gebouwd zijn bv. tandwielconstructies, software.

In deze lessen focussen we uiteraard op de tweede soort. We leren hier zelf een systeem bouwen dat iets onverwachts genereerd. Onverwacht wil niet zeggen dat we geen controle hebben. We bepalen de grenzen van het systeem op zo’n manier dat de individuele uitkomsten boeiend zijn, maar dat we er tegelijkertijd voldoende controle over hebben, zodat de uitkomsten ook visueel (of auditief) “mooi” of interessant zijn.

Naast deze cursus, kan je additioneel materiaal vinden op:

Van P5 naar Processing >